Centro Abierto

Els centres oberts són serveis socioeducatius de caràcter diürn que realitzen una tasca de prevenció, d’acompanyament, de suport i de socialització d’infants que formen part de famílies amb dificultats per a exercir les seves funcions parentals.

Els centres oberts són prestacions garantides segons la Llei12/2007 de serveis socials i pertanyen al sistema de protecció a la infància  segons la Llei de drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per aquest motiu formen part de la xarxa pública de serveis social d’atenció primària de la ciutat.

Actualment a La Llumeneta atenem a 40 infants (38 places + dues d’urgències), de 4 a 14 anys,  i a les seves famílies, totes elles en situació de risc on s’intervé amb un Pla de Treball des de el diferents serveis d’atenció a la infància.  

Està reconegut com a Centre Obert de referència, en el territori dels barris de La Florida - Les planes i Pubilla Cases dins de la Xarxa Municipal d’Atenció a la Infància de L’Hospitalet de Llobregat.

El nostre centre està integrat en la Xarxa Local de Serveis a la Infància treballa en coordinació amb els diferents serveis que treballen al nostre territori com són:

- Serveis Socials de districte (ABSS – Districte IV).

- Unitat Bàsica d’ Atenció a l’ infància (UBAI).

- l’Equip d’Atenció a la Infància i la Adolescència (EAIA).

Atenem individualment cada infant/família a fi de treballar conjuntament i acompanyar/ajudar a potenciar tots els aspectes positius, per tal que es sentint valorats i reconeguts, i ajudar en el seu  creixement personal.

Objectius generals

  • Prevenir i detectar situacions de risc social amb la família i l’escola.
  • Fer del Centre Obert un espai on el nen se senti estimat, valorat i potenciat en les seves capacitats.
  • Vetllar per la socialització i integració dels infants en els grups i en els diferents àmbits on participa: escola, família, esplai,...
  • Fomentar el respecte d’ells mateixos, dels altres companys i vers els educadors, així com dels adults en general.
  • Saber respectar la diversitat cultural i racial.
  • Fomentar el treball en equip dels diferents agents educatius que participen en el desenvolupament integral del nen (assistent social, educadors de carrer, psicòleg, EAIA, EAP,...).
  • Intervenció i seguiment familiar, acompanyant i orientant- les en els processos educatius que afecten als seus fills.
  • Treballar conjuntament amb tots els serveis i agents educatius que intervinguin en els desenvolupament de l’infant, construint projectes i col·laboracions amb els altres agents del territori.

IMG LaLlumeneta centreobert1

Cançó Drets del Infants (fet per Xiula i la col·laboració dels infants de La Llumeneta)

IMG LaLlumeneta centreobert2

Buscar

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.