Selector de idioma

Centro Abierto

Els centres oberts són serveis socioeducatius de caràcter diürn que realitzen una tasca de prevenció, d’acompanyament, de suport i de socialització d’infants que formen part de famílies amb dificultats per a exercir les seves funcions parentals.

Els centres oberts són prestacions garantides segons la Llei12/2007 de serveis socials i pertanyen al sistema de protecció a la infància  segons la Llei de drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per aquest motiu formen part de la xarxa pública de serveis social d’atenció primària de la ciutat.

Actualment a La Llumeneta atenem a 40 infants (38 places + dues d’urgències), de 4 a 14 anys,  i a les seves famílies, totes elles en situació de risc on s’intervé amb un Pla de Treball des de el diferents serveis d’atenció a la infància.  

Està reconegut com a Centre Obert de referència, en el territori dels barris de La Florida - Les planes i Pubilla Cases dins de la Xarxa Municipal d’Atenció a la Infància de L’Hospitalet de Llobregat.

El nostre centre està integrat en la Xarxa Local de Serveis a la Infància treballa en coordinació amb els diferents serveis que treballen al nostre territori com són:

- Serveis Socials de districte (ABSS – Districte IV).

- Unitat Bàsica d’ Atenció a l’ infància (UBAI).

- l’Equip d’Atenció a la Infància i la Adolescència (EAIA).

Atenem individualment cada infant/família a fi de treballar conjuntament i acompanyar/ajudar a potenciar tots els aspectes positius, per tal que es sentint valorats i reconeguts, i ajudar en el seu  creixement personal.

Objectius generals

  • Prevenir i detectar situacions de risc social amb la família i l’escola.
  • Fer del Centre Obert un espai on el nen se senti estimat, valorat i potenciat en les seves capacitats.
  • Vetllar per la socialització i integració dels infants en els grups i en els diferents àmbits on participa: escola, família, esplai,...
  • Fomentar el respecte d’ells mateixos, dels altres companys i vers els educadors, així com dels adults en general.
  • Saber respectar la diversitat cultural i racial.
  • Fomentar el treball en equip dels diferents agents educatius que participen en el desenvolupament integral del nen (assistent social, educadors de carrer, psicòleg, EAIA, EAP,...).
  • Intervenció i seguiment familiar, acompanyant i orientant- les en els processos educatius que afecten als seus fills.
  • Treballar conjuntament amb tots els serveis i agents educatius que intervinguin en els desenvolupament de l’infant, construint projectes i col·laboracions amb els altres agents del territori.

IMG LaLlumeneta centreobert1

Cançó Drets del Infants (fet per Xiula i la col·laboració dels infants de La Llumeneta)

IMG LaLlumeneta centreobert2

Buscar