PUNT D’ACOLLIDA

Acollida i integració

 

Donem resposta a les demandes d’informació i de serveis que fan les persones que s’adrecen a la nostra entitat, ja sigui perquè estan interessades en participar en alguns dels nostres projectes o perquè volen saber com resoldre les seves necessitats en diferents àmbits de socialització: educació, salut, habitatge, aprenentatge de la llengua, regularització de la seva situació, treball, etc.

El paper i la trajectòria que té “La Llumeneta” en el territori d’influència, en l’atenció a les persones amb especials dificultats d’integració social, fa que, en molts casos esdevingui punt de referència en el barri i d’enllaç amb la xarxa de serveis de la ciutat, especialment per a les persones immigrants i nouvingudes.

Des de la nostre constitució hem vingut incorporant actuacions de primera atenció, informació, assessorament i acompanyament per aquest sector de la població, en actuacions de caràcter ineludible i complementàries als seus projectes d’acollida: l'Escola de la Dona, el Centre Obert i la Inserció Sociocultural.

 

 

Durant aquest temps la nostra entitat també ha estat participant en les iniciatives d’acollida i integració social promogudes des de l’administració local, destacant com a més rellevant el Programa d’interculturalitat. Fruït d’aquesta participació i coordinació, l’any 2004 sorgeix l’acord de col·laboració entre “La Llumeneta” i l’Ajuntament de L’Hospitalet per formar part d’una xarxa d’acollida dels nouvinguts a la ciutat.

Per tant el marc d’actuació del nostre Punt d’Acollida la podrem situar en dos línies complementàries però diferents segons l’objecte i segons el motiu de la demanda realitzada per la persona atesa:

 1. Com a part de l’estructura de serveis de l’entitat: Primer contacte de la demanda de l’usuari/a dels serveis i recursos que ofereix “La Llumeneta” en els seus projectes específics: Escola de la Dona, Centre Obert i Inserció Sociocultural.
 1. Com a servei de ciutat: mitjançant acord de col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, formant part d’una xarxa de punts d’atenció de la població nouvinguda del municipi.

 

 

Objectius

 • Facilitar a la població destinatària d’aquest servei l’accés a la informació, als serveis i als recursos socials normalitzats.
 • Procurar l’accés als aprenentatges de les habilitats necessàries per disposar de la suficient autonomia funcional social.
 • Implementar accions d’informació, primer assessorament i acompanyament en els processos d’integració social.
 • Participar en la elaboració de materials d’informació, divulgació i assessorament a nivell de ciutat.
 • Proposar noves actuacions de socialització i/o d’ajust i millora de les existents.
 • Millorar els canals de comunicació i coordinació del conjunt d’actuacions del Punt amb els diferents agents socials del municipi, tant públics com privats, per tal d’augmentar l’ eficiència i eficàcia de les mateixes.
 • Definir i implementar els processos i canals de derivació entre els diferents recursos i serveis existents a la ciutat.
 • Promoure i participar en actuacions de capacitació i intercanvi tècnic i d’experiències que puguin considerar-ne com a bones pràctiques.
 • Desenvolupar els recursos tècnics que ens han de permetre la millora dels canals de comunicació, registre, intercanvi, seguiment i avaluació.
 • Actuar com a observatori d’algunes de les realitats de la immigració en la zona d’influència de l’entitat.
 • Participar, a nivell de xarxa d’entitats promoguda per l’Ajuntament, en la definició i implementació dels criteris i eines de registre, tabulació i anàlisi de les dades recollides.

 

 

 

La Llumeneta

Acompanyar als infants i a les seves famílies, en el seu procés vital per tal d’obrir portes, contagiar somriures i somiar plegats.

I atendre a dones i homes immigrants, nouvinguts o no, en el seus procés d’integració i acollida, des de una mirada positiva i capacitadora, creant un espai de trobada i acolliment.

IMG Logos LaLlumeneta

Direcció

img logoLallumeneta69

Associació Solidària “La Llumeneta

Direcció:Carrer dels Pins, 37, 08905 Hospitalet de Llobregat (L'), Barcelona

Telèfon:933 34 89 06

Email: info@lallumeneta.org

Buscar

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.